HistorieHISTORIE MONTMARTRE OOSTERHESSELEN


Montmartre in Oosterhesselen is voor het eerst gehouden in het jaar 2005. Het is ontstaan door een particulier initiatief.

Er was een idee om schilders uit Oosterhesselen op de Brink te laten schilderen en zodoende een (klein) Montmartre te organiseren.

Als we dan het Montmartre zouden organiseren tijdens de Drentse Fiets4Daagse, dan waren we meteen verzekerd van een grote toeloop van bezoekers. Ook was er het idee om gelijktijdig een expositie te houden in de Kerk.

Overleg met potentiële schilders vond plaats in het voorjaar. Iedereen was enthousiast. Zo hadden we al gauw een gezelschap van zo’n 20 à 25 deelnemende schilders.

De opzet was om met zeer beperkte kosten, maar met enthousiaste deelname van een aantal vrijwilligers, een leuk evenement op touw te zetten. Eénmalig!

Het werd een fantastische happening dankzij het mooie weer, de inzet van velen en niet in de laatste plaats de (amateur-)schilders zelf. Lovende reacties waren er van de dorpsbevolking, de deelnemers aan de Fiets4Daagse, de pers, radio en TV en van de organisatie van de Drentse Fiets4Daagse.

Het kon niet uitblijven maar dit moest herhaald gaan worden het volgende jaar.

Het schildersgilde breidde zich uit en met wederom de hulp van vele vrijwilligers organiseerden we de jaren daarop steeds het Montmartre. Met veel plezier.

Gelukkig is het Montmartre Oosterhesselen nog steeds uniek in zijn soort. Dat komt omdat het Montmartre uitsluitend bedoeld is voor kunstschilders en (portret-)tekenaars. Zowel amateurs als professionals. Er zijn dus geen andere kunstuitingen (keramiek, glas, sieraden). Daarnaast is het een voorwaarde dat de kunstenaars daadwerkelijk aan het schilderen of tekenen zijn. Bezoekersaantallen schommelen tussen de 4000 en 6000. Jaarlijks halen we ruimschoots de pers.

In 2007 werden wij door de organisatie van de Drentse Fiets4Daagse en Horeca Nederland uitgeroepen tot beste en gezelligste controlepost. Dit ging gepaard met een mooie trofee die nog steeds bij Cafe Deen staat.

In 2011 hebben we besloten om niet alleen meer schilders en tekenaars uit de voormalige Gemeente Oosterhesselen toe te laten, maar ook kunstenaars van buiten deze grenzen.

Ineens hadden we bijna 50 deelnemers! Zelfs vanuit Duitsland kwamen aanmeldingen. Daarbij was het goed te constateren dat steeds meer mensen speciaal voor het Montmartre naar Oosterhesselen waren afgereisd.

De editie 2012 van het Montmartre, de achtste op rij, vond plaats onder fantastische weersomstandigheden. Een temperatuur van tussen de 23 en 27 graden en, nog veel belangrijker, geen wind. Op 24 en 25 juli hadden 54 deelnemers zich ingeschreven; opnieuw een record! Het aantal bezoekers bedroeg ca. 4000 waarvan zo'n 1500 die geen binding hadden met de Drentse Fiets4Daagse. Een goede ontwikkeling. Voor het eerst hadden we het festival-terrein uitgebreid naar de zuidzijde van de kerk hetgeen zeer goed bevallen is.

Montmartre 2013 kenmerkte zich door extreem hoge temperaturen. Dat was voor de organisatie een reden om het festival-terrein zodanig in te richten dat er voor iedere schilder een schaduwplekje onder een boom was. Een klein regenbuitje op woensdag kon wèl de temperatuur maar niet de pret drukken. Het aantal deelnemende schilders en bezoekers lag op hetzelfde niveau als 2012. Ook dit jaar bezochten weer veel kunstliefhebbers het Montmartre in Oosterhesselen.

Het 10-jarig jubileum in 2014 werd gevierd onder prima weersomstandigheden. Dankzij veel publiciteit via de media konden we ruim 6.000 bezoekers ontvangen. De gehele Brink was bezet met party-tentjes van de bijna 70 deelnemende schilders.
Vanwege het jubileum waren er verschillende extra activiteiten waaronder een Happy Hour in de Kerk voor genodigden, een chansonnière die twee dagen lang Franse chansons ten gehore bracht en een prachtig tegeltableau gemaakt door kinderen tussen de 6 en 12 jaar met als thema Frankrijk. Dit tegeltableau zal hopelijk nog een aantal jaren blijven liggen midden op de Brink.
Michiel Lauret droeg, na 10 jaar, het voorzitterschap van de Stichting Montmartre Oosterhesselen over aan Minno de Roo maar blijft als secretaris/penningmeester aan de Stichting verbonden.

Na de jubileumeditie van 2014 was Montmartre 2015 weer een 'gewone' editie die twee weken eerder plaatsvond dan voorgaande jaren. Op dinsdag 7 juli heette onze nieuwe voorzitter, Minno de Roo, alle schilders hartelijk welkom. Met een temperatuur van  25 graden een mooie eerste dag. De nacht van dinsdag op woensdag bracht wat nervositeit, omdat het behoorlijk waaide: de volgende ochtend bleken enkele partytentjes omgewaaid, maar de schade bleef beperkt. Woensdag werd een zeer natte dag.

Het aantal ingeschreven deelnemers bedroeg dit jaar 70 personen. Uiteindelijk namen er 59 deel die in totaal zo’n 5500 bezoekers voorbij zagen schuifelen. De muziek werd dit jaar weer verzorgd door ‘onze’ zangeres Inge Tibben en accordeoniste Hennie Zuur uit Wagenborgen.

 


Laatste tweets
MEDEDELING
Montmartre 2017

Montmartre 2017 als vanouds sfeervol en gezellig.